Ha nem szeretsz a Tiédtől eltérő nézetekkel szembesülni, vagy nem szereted a meglepetéseket, vagy egyszerűen csak tudni szeretnéd, hol jársz, először olvasd el az "Elvi nyilatkozat" oldalt !!!

2008. május 21., szerda

Hitelesség és eredetiség a netes kultúrában (III.)

I. Hitelesség
3. Multimédiás információ

Azoknak, akik figyelmesen kísérték figyelemmel ennek a posztsorozatnak az első két részét, bizonyára feltűnt, hogy amikor az információ hitelességéről próbáltam meg gondolatokat megfogalmazni, akkor az "információ"-t mindig leszűkítve használtam, nagyjából "írásba foglalt állítás(ok)" jelentéssel. Nem kerühető meg azonban az a folyamat, amely a jövőben várhatóan csak erősödni fog, nevezetesen, hogy a neten, netes kultúrában megjelenő információ egyre nagyobb része lesz multimédiás tartalom, azaz valami gyökeresen más, mint amit a hagyományos lexikon kapcsán megszoktunk.
Amikor ezeknek az újfajta információhordozóknak a hitelességéről próbálunk meg gondolkozni, először okvetlenül szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy ezek esetében sokkal nagyobb az értelmezési szabadság, mint mondjuk a nyomtatott szöveg esetében. Bár a vizuális analfabétizmus kétségtelenül csábító alternatíva (márhogy mint téma:)), de ezzel most a hitelesség kapcsán mégsem fogunk foglalkozni, mint ahogy nem beszéltem a szövegértelmezési nehézségekről sem, pedig az is kétségtelenül létező kategória és probléma.
Témánk szempontjából relevánsabb, hogy mi a helyzet ezeknek a nagyobb szabadsággal értelmezhető újfajta információknak a hitelességével. A számítástechnika elterjedése előtt a fénykép egyfajta "abszolút", végső bizonyító erővel bíró dokumentumnak számított, ha valamiről fénykép készült, az biztos valós volt. A maximális képmanipuláló technika a retusálás volt, ez azonban nem érintette a képen közölt információ lényegét, maximum kicsit módosított annak esztétikai megjelenésén; már ha a portréretusálásra gondolunk. A történelem nagy retusálásai (Trockij vagy épp Pozsgay eltüntetése olyan társaságokból, ahol később nemkívánatosnak kezdtek számítani) pedig épp azt bizonyítják, hogy miután létezett egy adott alap-nyersanyag időben elég biztosan datálva, ezért tudható volt, hogy EZEK utólagos hamisítások.
Az a technikai ugrás, amit a számítástechnikával megjelenő képmanipuláló szoftverek jelentettek (ezek minden lehetőségével és azzal, hogy fotolaboránsi ismeret nélkül is kezelhetők) gyökeresen átalakította ennek az információforrásnak a hitelességét, és az ezzel kapcsolatos vélekedést is. Érdemes ehhez még hozzátenni azt is, hogy az a "felület", amin ezek az infomációk manapság megjelennek, sokkal kevésbé ad lehetőséget a kontrollra: amíg egy papírképen akár a különféle színmőségekből is messzemenő következtetést lehetett levonni (annak egyedisége okán), addig a saját monitorunk bizony torzíthat, vagy másképp megfogalmazva ugyanazt a problémát: az adott kép, mozgókép IGAZÁBÓL nincs előttünk, annak csak valamilyen sokadlagos, tetszőleges kópiáját látjuk. Ily módon az azzal való esetleges manipuláció technikai jellegű kiszűrése rendkívül nehézzé, vagy egyáltalán: szinte lehetetlenné válik. Az egyetlen igénybe vehető szűrő a józan ész, a logika, a háttérismeretek alkalmazása lehetne. De a nagy probléma épp az, hogy az ilyen, vizuálisan megjelenő információhordozók, információforrások jó része pontosan a furcsa, szokatlan, hétköznapi történéseket, jelenségeket van hivatva "dokumentálni", legalábbis a rájuk akasztott "címke" szerint.
Ennek akár egyik alapesete lehetne "A szakma csúcsa" cím alatt (is) terjedő fényképsorozat. Ebben a képek egy, a mólóról a vízbe esett személygépkocsit kiemelni próbáló, majd a súlytól szintén a vízbe forduló darus kocsik történetét mesélik el. Ha valaki kis odafigyeléssel nézi az egymás utáni képeket, természetsen feltűnik neki az azokon elkövetett manipuláció: a tereptárgyak és a járművek egymáshoz viszonyított helyzete az egymás utáni képeken valamint a kék és a zöld darusautó teljes egyezése elég nyilvánvalóvá teszik a manipulációt. Ennek ellenére a képek képsorozatként és egybefűzve több év óta keringenek a neten.
Az iménti mondatnak van egy érdekes sajátsága: abból a – valószínűleg a Gutenberg-galaxis korából ittmaradt – előfeltevésből indul ki, hogy az információáramlásban, csak a "helyes" (azaz a hiteles) információ maradhat benne. (Az ezzel kapcsolatos szűrőkről e sorozat első két részében ejtettem pár szót.) Ez a feltételezés azonban napjainkra két ponton is léket kapott. Egyrészt a net felépítése és kontrollja ezzel gyökeres ellentmondásban van – hiszen, hacsak nem sért személyiségi vagy kollektív jogokat, – egy információt a hamis vagy valóságnak nem teljesen megfelelő mivolta miatt nem szokás (és nem is nagyon lehet, még a fenti törvényi tényállások megléte esetén sem) eltávolít(t)a(t)ni a netről. Másrészt, a témánk szempontjából fontosabb és érdekesebb fejlemény az, hogy a multimédiás információ esetében a hitelesség háttérbe látszik szorulni, és helyét átveszi az érdekesség, vagy ha őszintébben szemléljük a dolgot: a képmanipulálás mögött rejlő invenció. (Ami persze végső soron azt is jelenti, hogy az információ elveszteni látszik informativitását, vagyis önmagát.) Azaz, a konkrét esetet alapul véve, nem az többé a lényeg, hogy valahol és valamikor tényleg megtörtént-e hogy egy személyautó kiemelése kapcsán 3 daruskocsi is beleborult a kikötő vízébe; hanem az, hogy ezt az egész történetet valahol valaki milyen jól kitalálta és meg is valósította úgy, hogy ezzel képes volt a hitelesség látszatát kelteni.
A hitelesség mint elsődleges követelmény visszaszorulása magában rejti akár azt is, hogy ez a követelmény az invencióval vívott "harcában" végképp megszűnjön. Erre már láthatóak is érdekes példák. Ezek közül talán a legmarkánsabb az az annak idején szintén világkarriert befutott "fotó", amelyik a WTC tetején álldogáló turistát ábrázolja, ahogy vidáman mosolyog a lencsébe, miközben a háttérben már közeledik az eltérített repülő, amely rövidesen a toronyba csapódik. Annak ellenére, hogy a kép hiteltelenségéhez kétség sem férhet, mégis számtalan helyen látható volt, megjelent mindenhol, baráti emailek csatolmányaiként terjedt, legendák szövődtek köréje (pl. hogy az illető turista – természetesen – magyar, és a világ jelentősebb katasztrófáinál-eseményeinél mindig jelen van/volt — néhányat ezek közül a link alatt található fotókra kattintva megtalálhatunk:)).
Összefoglalva: a hitelesség mint alapkövetelmény felszámolódni látszik, helyét átveszi az invenció. (Ennek egyébként érdekes jele, hogy a netes fórumokon az örök akadékoskodó-hitetlenkedő hozzászólókat azzal jellemzi a közönség, hogy minden, hétköznapitól elütő dologgal kapcsolatosan úgy nyilvánulnak meg: "Á, ez fotosopp".) Ez persze hosszú távon a multimédiás tartalmak által hordozott információ kétségessé, relatívvá válását hozhatja magával.
Van a dolognak azonban egy érdekes hozadéka, amely a hagyományos kultúra szemszögéből nézvést szintén nehezen értelmezhető: ez pedig az, hogyha az invenció ilyen fontossággal bír, akkor miért nem kötődnek hozzá konkrét személyek. Vagy más szavakkal: hogy is áll a netes kultúra a szerzőséggel, az eredetiséggel és az ehhez kapcsolódó jogokkal?

(folyt. köv.)

Nincsenek megjegyzések:

Címkék

'56 (1) 30 év (1) 300millió (1) 4. kiegészítés (1) 50 (1) Áder János (1) Afrika (9) aláírás (1) Alekosz (1) Alien (1) alkotmány (1) állástalanság (1) angyal (1) Antigoné (1) anya (1) apa (1) Apponyi Albert (1) aranymúzeum (1) átalakítás (1) átnevezés (1) autó (1) Bayer Zsolt (3) Békemenet (1) Betyársereg (1) bevándorlás (3) bevándorlók (1) BOM (1) bőgatya (1) Brékin' (27) Bruce Lee (1) Budapest (1) bulvár (1) buzik (1) Cegléd (1) Charlize Theron (1) cigányok (1) Clemenceau (1) családon belüli erőszak (1) csapatmunka (1) cselekvés (1) csempészet (1) Daflics ezredes (1) demagógia (2) demonstráció (1) diplomások (1) Dzsudzsák (1) EB (4) elhatárolódás (1) ellenforradalmár (1) ellenségek (1) ellentüntetők (1) elvi alapok (1) emlékek (1) emlékmű (1) érettségi találkozó (1) eső (1) Európa-bajnokság (1) fanatizmus (1) félévszázad (1) felvonulás (2) Ferenc József (1) festmény (1) fidesz (5) Foci (23) fóka (1) forradalom (1) földrajzi név (1) Fradi (4) Frizbi (1) fülke (1) fütyülős barack (1) Gábriel (1) Gárda (1) gazdasági csoda (1) gyarmat (1) Gyurcsány (1) gyűlölet (2) háború (1) hadikiképzés (1) hadkötelezettség (1) Hajdú Péter (1) hamvak (1) hatalmi elit (1) hatalom (1) Heart of Midlothian (1) helikopter (1) helyesírás (1) Hitelesség és... (3) idegromboló képrejtvény (3) IMF (1) izoláció (1) Japán (1) jelképek (1) jelszavak (1) jobb kéz (1) Jobbik (1) káderek (1) Kampány2010 (9) karácsony (1) Karinthy (1) Károlyi Mihály (1) karrier (1) katasztrófa (1) Keleti szél (2) Kerényi Imre (1) kereszt (1) Keresztek és... (6) kereszténység (1) kétharmad (1) kettőskereszt (1) Kína (1) kisdoktor (1) komcsik (1) komcsizás (1) kontraszelekció (1) kordon (1) korrupció (1) körmenet (1) Kövér László (1) Közélet (183) köztársasági elnök (2) Kultúra (31) kulturális integritás (1) Kun Béla (1) Landeszmann (1) Lapszemle (35) lemondás (2) Levlapok a Szíriuszra (45) Liszt Ferenc (1) luca széke (1) Lucfenyő (1) magánélet (2) Magyar Hírlap (1) Magyar Vizsla (1) magyarok (1) Mahacskala (1) Matolcsy (2) Matrica (10) megélhetés (1) megszállás (1) meleg méltóság (1) melegjogok (1) menekült (1) merengés (1) Merkel (1) Mesés (6) migráns (1) Mikola István (1) mítosz (1) MNB (1) mocskos buzik (1) MOL (1) multikulturalizmus (1) munka (1) műelemzés (1) nagy ugrás (1) Nagymagyar (16) narancs (1) Németország (1) népfelség (1) népszavazás (1) Nyírő József (1) Oktogon (1) Olimpia (10) Orbán Viktor (7) oroszok (1) ostobaság (1) őrült (1) Pál utcai fiúk (1) Peking (8) plágium (1) plakát (1) plakátkampány (1) politika (2) politikusok (1) poltikai kultúra (1) Pride (2) problémakezelés (1) program (1) rabbi (1) rasszizmus (1) rendőrség (1) repülőtér (1) retek (1) rettegés foka (1) romkocsmák (1) rovásírás (1) sas (1) Schmitt Pál (4) sérthetetlenség (1) Seuso-kincs (1) Shirley MacLaine (1) sör (1) sötétben bujkáló (1) Sport (37) Stefka István (1) szabadkőművesek (1) szabadság tér (1) szabadságharc (1) szakadék (1) szakértelem (1) szegfű (1) Széles Gábor (1) szemléletmód (1) szerviz (1) szimbolikus politizálás (1) szlogen (1) szómágia (1) szóvicc (1) Szőcs Géza (1) szuverenitás (1) szüksége van (1) születésnap (2) táblák (1) Tarlós István (1) te (1) teszt (1) Tisza István (1) tolerancia (1) Trianon (3) unortodox (2) unortodoxia (1) ünnep (1) választás (1) Való Világ (1) válogatott (2) válságkezelés (1) VB'10 (5) vezér (1) Visszalövés (20) Wulff (1) Zelnik (1)