Ha nem szeretsz a Tiédtől eltérő nézetekkel szembesülni, vagy nem szereted a meglepetéseket, vagy egyszerűen csak tudni szeretnéd, hol jársz, először olvasd el az "Elvi nyilatkozat" oldalt !!!

2009. augusztus 23., vasárnap

Szkítia bölcsei avagy tudnivalók a világzsidó-összeesküvésről

Ha az ember, hozzám hasonlóan óhatatlan és olthatatlan vonzalmat érez aziránt, hogy a Nemzet részévé, tradicionális konzervatív értékrendet valló, hasznos polgárrá váljon, akkor előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik, hogy az ideológia alappilléreivel is megismerkedjék. Ahhoz pedig kétség sem férhet, hogy ezek közül a pillérek közül a legpatinásabb, és mindmáig a legszilárdabb a zsidóság nemzetközi aknamunkájának megismerésén, feltérképezésén és annak preventív jellegű propagandisztikus ismertetésén (rövidebben: az antiszemitizmuson) nyugszik.
Ha a fent taglalt magasztos céloktól áthatott (hon)polgár kellő figyelemmel és kitartással (hehehe, érted, ugye? "Kitartás!"-sal, ez marha jó, nem?:))) tanulmányozza a szakirodalmat (,amelynek bősége-változatossága kissé visszarettentő lehet, de az vigasztaljon mindenkit, hogy ez csak a kiadványok darabszámára áll, tartalmukra aligha), akkor nagyjából a következő alaptézisek rajzolódnak ki lelki szemei előtt.
I. A zsidók és a történelem
A zsidóság figyelemre méltóan régen (náluk régebben nyilván csak a Szíriuszról elszármazott magyarság [hát innen az izraeliták nagy irigysége!!]) és jobb ügyhöz méltó buzgalommal vesz részt a történelemben. Érdekes, de sokatmondó tény, hogy – az ősközösséget kivéve – minden eddigi társadalmi-gazdasági berendezkedést ők találtak ki és vezettek be. Nézzük sorjában, hogy miért, mi célból!
— A magántulajdonon alapuló ókori, rabszolgatartó társadalmat azért, hogy a magántulajdon által kizsákmányolják a többi, keresztény népeket. A zsidók (a továbbiakban: zs-k) félelmetes elvetemültségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ebben még az sem gátolta meg őket, hogy a kereszténység még nem is létezett.
— A feudalizmussal azért váltották ezt fel, hogy az időközben szintén általuk (lásd lejjebb) bevezetett pénz segítségével markukba kaparinthassák Európa gazdasági életét, valamint azért, hogy az inkvizíció által végrehajtott zs-égetések, illetve a lakosság jogos haragjából származó pogromok révén lélektanilag előkészítsék a holocaustot.
— A kapitalizmus által a pénz uralmának még teljesebb térnyerését, a globális piac létrejöttét, és ezzel a zs-ság teljes világuralmának előkészítését igyekeztek elérni. A zs-k körmönfontsága oly nagymértékű, hogy a kapitalizmust eleve úgy találták ki, hogy az vissza-visszatérő válságok sorozatából álljon, melyeknek során a kisbefektetők, a tisztességes kereskedők, vállalkozók elvesztik megtakarított pénzecskéjüket. Ily módon ezen fejlettebb szinten nemcsak az uralkodóházak, hanem az egyes országok és végső szinten az egész világgazdaság a zs-k kezébe került. A zs-k a hanyatló kapitalizmusba ravaszul belekódoltak két világháborút, ahol az elsőben győzelemre juttatták a később nagy szövetségesüknek bizonyuló USÁ-t, míg a másodikban megszervezték a holokausztnak nevezett misztifikációt, amely egyrészt meg sem történt, másrészt az áldozatok számával részvétet váltott ki, és örökös jogalapot teremtett az antiszemitizmussal való riogatásra. Arról nem is beszélve, hogy a zs-k arab területek elrablásával országot is gründoltak maguknak.
—A zs-k véghetetlen bírvágyának újabb stációját jelentette, amikor a gazdasági uralommal immár be nem érvén, a politikai hatalom közvetlenül mocskos kezeik közé ragadása céljából kiötlötték, és megvalósították a szocializmust/kommunizmust. Az hogy ez az átkos rendszer mennyire a zs-k csinálmánya, jól mutatja, hogy összes kiötlője és kezdeti ideológusa zs volt, (kivéve Engelst, Lenint, Sztálint, Trockijt). Pl. Marx és öööö... Marx is.
—Alapvető zs sajátosság, hogy amikor már a hétköznapi, józan keresztény logika szerint a legördögibb gonoszság sem fokozható tovább, ők akkor még mindig képesek tovább menni, és rátenni még egy(-két) lapáttal. Ezt látható abból is, hogy amikor a politikai hatalom megszerzését már abszolválták, akkor a félelmetes rafináltsággal mintegy kontrollként meghagyott kapitalizmus nagyobb jövedelmezőségét látván nem átallották megdönteni világszerte a szocializmust (azaz végső soron saját hatalmukat!!!). Itt tart most a világtörténelem menete.
II. A zs-k és kulturális-tudományos élet
A zs-ság nagyon hamar rájött arra az egyszerű igazságra, hogy ha leplezni akarja (lentebb részletezendő) sötét üzelmeit, akkor arra a legjobb módszer, ha megpróbálja önmagát minél kedvezőbb színben beállítani. Azt is hamar kipuhatolták, hogy ezt annál is könnyebben el tudják érni, mivel a keresztény népek (és köztük különösen a magyarság!!) eredendően nyíltak és naivak lévén, az ő természetükkel semmiféle alakoskodás-színlelés nem fér össze, és ezt természetesen másokról sem felételezik. Így aztán a zs-k semmiféle akadályba nem ütközvén gátlástalanul terjeszthetik magukról, hogy ők úgynevezett "kultúrnép" volnának, amely mind a tudományos élet területén, mind a kultúrában kimagasló eredményeket produkált, illetve tudósokat, művészeket adott a világnak. Azonban még ezt a különben teljesen alaptalan híresztelést is jellegzetesen zs-s rafináltsággal fejelik meg. Miután a túl sok zs-hangzású név nagyon feltűnő volna a szellemi élet minden részterületén, ezért szándékosan (saját fajtájukat megtagadva!!) eldobva a zs neveket európai-keresztény nevek mögé bújva fejtették ki adott irányú tevékenységüket. Amely tevékenység természetesen teljességgel értéktelen és értelmetlen volt, illetve ha volt bármilyen hatása is, az elsősorban káros, destruktív jellegű volt, amley egyedül csak arra volt jó, hogy rombolja az európai-keresztény tudatot, vagy éppenséggel fizikai romlába döntse kontinensünk és szeretett hazánk lakosságát.
III. A zs-k és a gazdasági élet

Elöljáróban le kell szögezzük, hogy a "gazdaság" fogalma, mint olyan, eleve elvetemült zs machináció eredménye. Gazdaság valójában nem létezik, illetve ha mégis, akkor nem azt jelenti, amit manapság szokás érteni alatta. A "gazdaság" szó eredeti értelme valami olyasmi volt, hogy "olyan tevékenység, amelynek során az áru eredeti előállítója úgy igyekszik megszabadulni termékétől, hogy ezen folyamat során mindenképpen veszteség érje, amelyért azonban bőségesen kárpótolja őt az embertársainak szerzett öröm, illetve annak tudata, hogy segíthetett rajtuk". A zs-k aknamunkájának köszönhetően azonban mindez lassan feledésbe merült. Az évszázadokon, sőt évezredeken átívelő folyamat első lépéseként a zs-k feltalálták a pénzt, mint leendő aljas manipulációik alapeszközét. Persze eme szégyenteljes, az emberiséget (jó hosszan tartó) végromlásba taszító cselekedetük nyomait - igazi zs-módra - igyekeztek eltüntetni, másokra áthárítani a felelősséget. Így bukkannak fel lépten-nyomon olyan mítoszok, mint hogy a pénz lydiai vagy esetleg frígiai találmány volna, neadjisten "főniciai" (,amely terminológia tulajdonképpen a "zs" fedőelnevezése). Innen aztán már egyenes út vezetett tovább a pokolba: a pénz mellé démoni gonoszsággal feltalálták a pénzforgalmat, majd annak sátáni műhelyét, a bankot. Mindezek a manipulációk azt szolgálták — és sajnos!!! eredményesen —, hogy az áldozatul kijelölt naiv és tisztességes európai, keresztény népekkel elhitessék: igenis szükségük van a pénzre, az egyszerűbbé, és kényelmesebbé teszi életüket, ha nem kell mindenkinek a fenyőgerendától kezdve az üszőborjún át a házi sütésű kürtőskalácsig bezárólag minden lehetséges cserealapot képező árucikket magával cipelnie állandóan. Azonban jól tesszük, ha szem előtt tartjuk azt is, hogy a pénz mint olyan, bár a felszínen kétségtelenül a zs-k törekvéseinek egyik végcéljának látszik, valójában azonban egy háttérben meghúzódó még sötétebb ármány egyik eszköze, mégha fontos eszköze is.
IV. A világzs-összeesküvés maga
Azok számára, akik az eddigieket elmélyült figyelemmel (és nyilván a leírtak felett való borzasztó elszörnyedéssel) olvasták, már nyilvánvalóvá válhatott a zs-ság elvetemültsége. És természetesen az is, hogy a zs-ság gazdasági hatalmára és a fentebbi félrevezető manőverekre támaszkodva világuralomra tör. És hogy mi célból vajon? Hát azért, hogy gazdasági hatalomra tegyen szert... illetve... hogy... na izé, szóval mert azért, hogy világuralmuk legyen, amellyel pénzhez juthatnak, amelynek segítségével megszerezhetik a világ feletti uralmat.
Különleges helyet foglal el ebben a döbbenetes ármányban Szeretett Hazánk, Mária Országa. Többféle álláspont is létezik arról, hogy miért és hogyan tölt be eme sokat szenvedett kis haza központi szerepet a zs-ság ördögi internacionális konspirációjában. Egyrészt a zs-k itt alakították ki egyik európai bázisukat (lásd pl. "Judapest"), ahhoz, hogy aztán egész Európát uralmuk alá hajthassák. Másrészt az is kétségkívül tényvalóság, hogy az aljas és felettébb sötét zs ármány egész Európát, sőt az egész világot uralma alá hajtotta már, kivéve Magyarországot. Mindazok a kérdések, amelyek ezzel kapcsolatosan felmerülhetnének, természetesen a zs propaganda által sugalmazott, szokásos, cinikus nyakatekert zs okoskodás termékei.
Azaz pl. hogy ha a zs-k valóban birtokolják a glóbuszt, mi szükségük van még a Magyarország jelenlegi határai által bezárt 93ezer négyzetkilométerre?;
vagy
pl. ha hosszas évszázadok egész világot leigázó mesterkedése mellett hazánkat nem sikerült uralmuk alá hajtaniuk, akkor miért pont most fenyeget ennek a veszélye?;
vagy
pl. ha Magyarországon jelenleg tobzódik a zsidó uralom- mint ahogy azt szintén elég gyakran hallhatjuk -, akkor egyáltalán hogyan tudunk fellépni ellenük? és miért hagyják ezt?
Nos, mindezek a butuska kérdések a zs kapzsiság és ravaszság ismeretében könnyedén megválaszolhatók.
Persze az is sokat segíthet, ha egy elmekórtan-tankönyvet figyelmesen átböngészünk a "paranoia" címszónál.

Nincsenek megjegyzések:

Címkék

'56 (1) 30 év (1) 300millió (1) 4. kiegészítés (1) 50 (1) Áder János (1) Afrika (9) aláírás (1) Alekosz (1) Alien (1) alkotmány (1) állástalanság (1) angyal (1) Antigoné (1) anya (1) apa (1) Apponyi Albert (1) aranymúzeum (1) átalakítás (1) átnevezés (1) autó (1) Bayer Zsolt (3) Békemenet (1) Betyársereg (1) bevándorlás (3) bevándorlók (1) BOM (1) bőgatya (1) Brékin' (27) Bruce Lee (1) Budapest (1) bulvár (1) buzik (1) Cegléd (1) Charlize Theron (1) cigányok (1) Clemenceau (1) családon belüli erőszak (1) csapatmunka (1) cselekvés (1) csempészet (1) Daflics ezredes (1) demagógia (2) demonstráció (1) diplomások (1) Dzsudzsák (1) EB (4) elhatárolódás (1) ellenforradalmár (1) ellenségek (1) ellentüntetők (1) elvi alapok (1) emlékek (1) emlékmű (1) érettségi találkozó (1) eső (1) Európa-bajnokság (1) fanatizmus (1) félévszázad (1) felvonulás (2) Ferenc József (1) festmény (1) fidesz (5) Foci (23) fóka (1) forradalom (1) földrajzi név (1) Fradi (4) Frizbi (1) fülke (1) fütyülős barack (1) Gábriel (1) Gárda (1) gazdasági csoda (1) gyarmat (1) Gyurcsány (1) gyűlölet (2) háború (1) hadikiképzés (1) hadkötelezettség (1) Hajdú Péter (1) hamvak (1) hatalmi elit (1) hatalom (1) Heart of Midlothian (1) helikopter (1) helyesírás (1) Hitelesség és... (3) idegromboló képrejtvény (3) IMF (1) izoláció (1) Japán (1) jelképek (1) jelszavak (1) jobb kéz (1) Jobbik (1) káderek (1) Kampány2010 (9) karácsony (1) Karinthy (1) Károlyi Mihály (1) karrier (1) katasztrófa (1) Keleti szél (2) Kerényi Imre (1) kereszt (1) Keresztek és... (6) kereszténység (1) kétharmad (1) kettőskereszt (1) Kína (1) kisdoktor (1) komcsik (1) komcsizás (1) kontraszelekció (1) kordon (1) korrupció (1) körmenet (1) Kövér László (1) Közélet (183) köztársasági elnök (2) Kultúra (31) kulturális integritás (1) Kun Béla (1) Landeszmann (1) Lapszemle (35) lemondás (2) Levlapok a Szíriuszra (45) Liszt Ferenc (1) luca széke (1) Lucfenyő (1) magánélet (2) Magyar Hírlap (1) Magyar Vizsla (1) magyarok (1) Mahacskala (1) Matolcsy (2) Matrica (10) megélhetés (1) megszállás (1) meleg méltóság (1) melegjogok (1) menekült (1) merengés (1) Merkel (1) Mesés (6) migráns (1) Mikola István (1) mítosz (1) MNB (1) mocskos buzik (1) MOL (1) multikulturalizmus (1) munka (1) műelemzés (1) nagy ugrás (1) Nagymagyar (16) narancs (1) Németország (1) népfelség (1) népszavazás (1) Nyírő József (1) Oktogon (1) Olimpia (10) Orbán Viktor (7) oroszok (1) ostobaság (1) őrült (1) Pál utcai fiúk (1) Peking (8) plágium (1) plakát (1) plakátkampány (1) politika (2) politikusok (1) poltikai kultúra (1) Pride (2) problémakezelés (1) program (1) rabbi (1) rasszizmus (1) rendőrség (1) repülőtér (1) retek (1) rettegés foka (1) romkocsmák (1) rovásírás (1) sas (1) Schmitt Pál (4) sérthetetlenség (1) Seuso-kincs (1) Shirley MacLaine (1) sör (1) sötétben bujkáló (1) Sport (37) Stefka István (1) szabadkőművesek (1) szabadság tér (1) szabadságharc (1) szakadék (1) szakértelem (1) szegfű (1) Széles Gábor (1) szemléletmód (1) szerviz (1) szimbolikus politizálás (1) szlogen (1) szómágia (1) szóvicc (1) Szőcs Géza (1) szuverenitás (1) szüksége van (1) születésnap (2) táblák (1) Tarlós István (1) te (1) teszt (1) Tisza István (1) tolerancia (1) Trianon (3) unortodox (2) unortodoxia (1) ünnep (1) választás (1) Való Világ (1) válogatott (2) válságkezelés (1) VB'10 (5) vezér (1) Visszalövés (20) Wulff (1) Zelnik (1)